podziekowanie

Dziękujemy za wsparcie zbiórki na rzecz Ks. Andrzeja Preuss