Wpłata na zbiórkę

Wprowadź kwotę darowizny

Odbiorca:

Stowarzyszenie „Wszystko dla Szczytna”

ul. Fryderyka Leyka 37/54, 12-100 Szczytno

NIP 7451850483, REGON 380941774

Numer konta w Banku Spółdzielczym w Szczytnie:

92 8838 0005 2001 0010 0500 0001

Kod SWIFT: POLUPLPR

Tytułem:

Stefan Zgiep darowizna